Bal

Bal in muur

Dit is de voordeur van Oude Schans 44 in Amsterdam, maar daar gaat het hier nu niet om. Het is de kleine bal die links van de deurbel in een plank zit (die de opening tussen twee panden afdekt). Dat kan niet anders dan een referentie zijn aan (kanons)kogels die soms ter nagedachtenis in muren worden gemetseld. Soms zijn het ook alleen gaten, denk aan de kogelgaten veroorzaakt door Balthasar Gerards toen hij Willem van Oranje neerschoot in 1584 (Prinsenhof in Delft). Die worden dan later gekoesterd als historisch erfgoed.

Naar het verhaal achter die bal kun je alleen gissen. Wellicht wordt ook hier herinnerd aan een voorval uit het verleden, een gebroken raam of een kindertijd op de gracht waarin veel met de bal werd gespeeld (en die natuurlijk altijd weer in het water belandde)?