Mededeling

Lepelaarplassen bordje natuurgebied

Aardig bordje langs het pad naar de observatiehut aan de Lepelaarplassen (Flevoland). Vooral dat ‘niets verontrusten’ is hier zeer toepasselijk. Veel meer zou je trouwens ook niet kunnen doen, want het pad is (aan het eind) aan twee kanten afgezet met houten schuttingen. Maar vooral omdat het ook slaat op de mensen die zich doorgaans in de hut plegen op te houden. Dat zijn vogelaars, voorzien van dure optische apparatuur en dito camera’s. Verstoor ze niet, spreek op gedempte toon. Ze zitten er soms uren achtereen, om dan slechts een glimp van de ijsvogel op te vangen. (Tip: ga in zo’n vogelhut precies aan de andere kant staan, waar op dat moment géén vogelaars kijken, er roep dan op gedempte toon: “hé kijk, twee ijsvogels”. Dit zal enige beroering teweeg brengen).