Brand

Kennemerduinen nationaal park

In dit deel van de Kennemerduinen (het Grote Vlak, net na het Ruige Gat, de lezer wel bekend) is lang geleden brand geweest. Twintig jaar geleden werd deze plek daarom ‘het kerkhof’ gedoopt. Daar is inmiddels niet veel meer van te zien, op wat geblakerde stammen van dennen (die verassend goed tegen vuur bestand zijn) en deze eenzame stam na. Die vormt een soort monument, met zijn omhoogwijzende tak, als een vermanende vinger.

(Update 2018: de boom is inmiddels omgevallen).