Punt

Messpunkt aanduiding meetpunt landmeter

Een punt is rond. Ook een meetpunt, al is het minder gebruikelijk dat deze midden in een stoeptegel zit. Deze werd aangetroffen op een station, waar meer van Duitse origine te vinden is: de stationsklok, de kaartautomaat, de toegangspoortjes. En kennelijk ook het meetpunt, of nee, het ding heet een meetspijker of meetnagel, met als officiële naam kernnetbout. In Nederland gebruikt door landmeters om een meetpunt te markeren.

Volgens Wikipedia kan een meetspijker al dan niet voorzien zijn van een tekst. Er zijn verschillende maten:

  • lengte 45 mm, kop 15 mm, gekartelde schaft, geen opschrift
  • lengte 50 mm, kop 25 mm, geen opschrift
  • lengte 50 mm, kop 25 mm, opschrift ‘meetpunt’
  • lengte 50 mm, kop 25 mm, opschrift ‘Messpunkt’
  • lengte 50 mm, kogelkop 16 mm, geen opschrift
  • lengte 75 mm, kop 25 mm, opschrift ‘meetpunt’
  • lengte 100 mm, kop 25 mm, opschrift ‘meetpunt’

Twee meter verderop zat er nog een. Is dit de versie kogelkop, geen opschrift? Deze was wél tussen de tegels geslagen.

Kogelkop kernnetbout?
Kogelkop kernnetbout?

Dit type kan kennelijk ook worden voorzien van een bedrijfsnaam. Gesponsorde meetspijkers! Hier een van de firma Unihorn (onderdeel van Strukton), dat doet in geodata en monitoring, maar ook valgewichtdeflectiemeters.

Unihorn meetpunt
Unihorn meetpunt

Het volgende meetpunt (met ook deze inscriptie) is geslagen in een recent aangebracht triangulatiepunt (driehoeksmeting) dat onder andere wordt gebruikt in de luchtcartografie. De meetspijker bevindt zich bijna exact in het midden (ook van de stoeptegel).

Triangulatie meetpunt
Triangulatie meetpunt