Kraan

Nieuwbouw studentencampus op Holland Park, Diemen Zuid

Als een gebouw klaar is wordt op een bepaald moment de torenkraan afgebroken. Daarvoor heb je tijdelijk een andere, mobiele kraan nodig, die hoger is dan de torenkraan. En is de bewegingsruimte beperkt (door omliggende gebouwen en wegen bijvoorbeeld), dan heb je meerdere kranen nodig om alles in goede banen te leiden. Binnen een dag is de kraan afgebroken en afgevoerd op een dozijn trucks met oplegger. De door de Amerikaanse eigenaar op de gebouwen aangebrachte lompe logo’s (‘Our Domain’) zijn overigens storend aanwezig.