Engels

Putdeksel op perron van station Sloterdijk

Er is veel te doen over het oprukken van het Engels in Nederland, met name in het hoger onderwijs. Je hoeft alleen maar af en toe naar beneden te kijken om te zien hoe de verengelsing onder onze voeten binnen sluipt: een putdeksel waarop drain staat in plaats van afvoer. Is drain ongemerkt een ingeburgerd Engels woord geworden, zoals tape, computer of keeper?

Het is niet bekend waarom deze putdeksel wit is, waarschijnlijk om op te vallen. Meestal zijn ze roestbruin. Bekend is dat gele putdeksels in Amsterdam zogenaamde overstorten zijn, waar bij zware regenval het teveel aan rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd. Deze put ligt in een gebied met gescheiden afvoeren voor riool- en regenwater, daar zijn geen overstorten meer aanwezig.