Voorloper

Oude plaatsaanduiding brandkraan

Op deze plek zit of zat een brandkraan, waarvan het oude bordje is blijven hangen. Dit type was de voorloper van de moderne aanwijsplaten waar De Balk eerder een bericht aan wijdde.

Goed beschouwd was een verbeterde versie van het bordje wel op zijn plaats, want waar bevindt die kraan zich precies ten opzichte van het bordje? Als het goed is op 2,50 m voor de gevel, aangenomen mag worden recht voor de pijl, maar dat blijkt niet het geval. In elk geval geeft het bordje tenminste een afstand aan, ze bestonden namelijk ook met enkel een pijl.

Oude brandkraanaanwijzer onder vensterbank
Oude brandkraanaanwijzer onder een vensterbank

Bovenstaande foto toont eenzelfde type plaatje, maar met iets modernere cijfers en geen emaille, aangetroffen onder een vensterbank.

Oud aanwijsbordje brandkraan
Oud aanwijsbordje brandkraan

Een wat ouder exemplaar, waarop een ander lettertype werd gebruikt en er een punt in het getal werd geplaatst.

Water

Dit soort emaille bordjes werd niet alleen voor brandkranen gebruikt. Er bestaat ook een blauwe uitvoering voor de waterleiding, het is alleen niet helemaal duidelijk waar de S voor staat. Er bestaat ook een versie met de letter A, dat zal een afsluiter zijn. Hier slechts een pijl die hooguit in een richting wijst, zonder een afstand tot het bordje te vermelden.

Voordat het tot het huidige bordje met de T-vorm kwam was er nog een tussenvorm van een emaille bordje, met de T, pijlen én afstanden.

Oud brandkraanbordje B. 4
Oud brandkraanbordje B. 4