Letterbrij codetaal?

Letter X op de Wierdijk voor het ZZM

In de berm van de Wierdijk staan 19 forse messing letters, op zo’n vijf meter van elkaar. Je zou ze als zitbankje kunnen gebruiken. Ze zijn daar aangebracht om als verbinding tussen het buiten- en binnengedeelte van het Zuiderzeemuseum te dienen, ontworpen door kunstenaar Marc Ruygrok, bij de opening van het vernieuwde binnenmuseum in 1998.

Gelezen in de leesbare richting staat er in kapitalen: CEGHUISXABOOTYNVISZ. Daar zitten een paar herkenbare woorden in (eg-huis-boot-vis), maar als geheel is het niets en achterstevoren zeker niet. Zou de kunstenaar wellicht een geheime boodschap hebben verstopt? Is het misschien een anagram? Maar eens losgelaten op een anagrammen-generator. Door de x zijn er maar weinig mogelijkheden. De generator vindt pas bij vier woorden 70 anagrammen, waarvan het grootste deel het woord onyx bevat. Smokkelen we er een verbindingsstreepje en een komma in, dan zou de geheime boodschap kunnen zijn: boycot Hans, ex-zuigvis.

De letter X blijkt een goede rustplaats voor poppen:

De letter X voorzien van twee poppen
De X als poppenhouder