Gunfactor

Een bord van 3VO; gun de voetganger het trottoir

Dit bord is geplaatst door 3VO, bij de meeste mensen waarschijnlijk beter bekend onder de naam Veilig Verkeer Nederland. Het draagt een wat merkwaardige boodschap uit. Het trottoir (of stoep, of voetpad) is bedoeld voor voetgangers. Als auto’s op de stoep parkeren (wat op deze plek kennelijk gebeurt en in sommige gevallen ook is toegestaan) heb je als voetganger geen andere keuze dan op de weg te gaan lopen. Dat is echter niet wenselijk, dus staat er door deze verkeersonveilige situatie een rode streep. De wenselijke situatie is het onderste plaatje, het voetpad zoals dat bedoeld is. Maar de tekst eronder zegt: “gun de voetganger het trottoir”, alsof het van de automobilist afhangt of deze de voetganger een eigen ruimte gunt – “ach laat die voetganger nou, als die zo graag op het voetpad wil lopen”. Door zo’n tekst ontstaat er een vreemde verhouding tussen de verkeersdeelnemers. Daarom een pleidooi voor meer duidelijkheid: óf het is toegestaan zo te parkeren en dan neem je de gevolgen daarvan voor lief, óf het is verboden en wordt je bekeurd.