Kapitaal lettergeklooi

Muurtooi stukadoor spuitbedrijf

Bij sommige logo’s kun je je afvragen: zou hier een vormgever aan te pas gekomen zijn en heeft die daar geld voor gekregen?

Dit geval werd aangetroffen op een bestelbusje langs de weg, van het stukadoorsbedrijf Muur…, ja, wat eigenlijk? Van een afstandje leek het Muurtool te zijn, maar dichterbij gekomen bleek het een i te zijn, die laatste letter.

Dat puntje zie je niet van een afstand. De ontwerper vond het noodzakelijk om de gebruikte kapitalen zonder enige spatiëring tegen elkaar te zetten. Een kapitale blunder of is dit een statement tegen de gangbare methoden om tekst leesbaar te houden?

Om een soort ruimte te vormen voor ‘stukadoor spuitbedrijf’ werd de laatste letter dus een onderkast i, maar dan sterk uitgerekt. Als de stukadoor net zo met de muren om gaat als de ontwerper met letters ziet dat er niet best uit. Vrijwel elke andere keuze was een betere geweest. Muurtooi zit er maar mooi mee. Stukadoor spuitbedrijf was overigens best een goede naam geweest.