Deskolom ontsmetzuil

Deskolom

Dit tafereel werd aangetroffen bij de lokale Multicopy. De deskolom is een van de vele coronagerelateerde producten die er bedrukt kunnen worden. Nu kent het Nederlands diverse woorden waarin des- min of meer dezelfde functie heeft als ont-, een ontkennende of tegenstellende betekenis zoals bijvoorbeeld in desintegratie en desinteresse. Maar het ‘des’ in deskolom is kort voor desinfectie (ontsmetting). Zou je het woord lezen als in desillusie dan is dat het tegengestelde van een kolom. Hoe moet je je dat voorstellen? Een krant kent ook kolommen. Dan zou een deskolom wellicht een lege of uitgeknipte kolom zijn.

Wereldoriëntatiecafé

De Balk gebruikt al sinds de oprichting het woord desheroriënterend, dat niet bestaat, maar een samentrekking is van desinformatie en heroriëntatie. Trekken we de lijn die hierboven is geschetst door dan zou het het tegengestelde van heroriëntatie zijn. Maar het was nooit de bedoeling dat het woord taaltechnisch geanalyseerd zou worden. Het is mede voortgekomen uit het feit dat er op school destijds een vak bestond dat Wereldoriëntatie genoemd werd en in de plaats kwam van Maatschappijleer. Tijdens schoolfeesten was het gebruikelijk dat de klaslokalen tamelijk stereotiep werden omgedoopt tot bijvoorbeeld Frans, Engels of Duits café met bijbehorende muziek, drankjes en inrichting. In reactie daarop werd (waar anders dan in het geschiedenislokaal) het Wereldoriëntatiecafé geopend, wat uiteraard net als het vak zelf de minst geliefde en begrepen locatie was, maar waar wel goed Belgisch bier geschonken werd.