Vroeg oud

Deur anno 1985

In een historisch stadscentrum zie je regelmatig nadrukkelijk gedateerde huizen en gebouwen, voorzien van ‘Anno’ en een jaartal.

Ook op relatief jonge panden zie je soms een jaartal verschijnen, terwijl dat bij rijtjeshuizen in een nieuwbouwwijk toch een tamelijk zeldzame aangelegenheid is. Het lijkt erop dat deze huizen zich willen voegen naar hun omgeving en een vroege ouderdom veinzen.

Het is natuurlijk de vraag waarom een pand een jaartal mee zou moeten krijgen op de gevel. Vermoedelijk gaf dat in pakweg de 16e en 17e eeuw een zeker aanzien. Misschien werd het wel gedaan met het oog op de toekomst: kijk eens wat ze toen tot stand hebben gebracht.

Nu vinden we het handig, omdat meteen duidelijk is uit welk jaar het gebouw stamt. Een jaartal boven de deur geeft ook een gevoel van vertrouwelijkheid, zeker als je zelf een actieve herinnering aan dat jaar hebt. Met wat oude symbolen erbij hoor je er op die manier bij, met buren van wie het huis in 1650 of 1725 is gebouwd.