Kun je daar vergif op innemen?

Niet openen

Er staat een simpel houten kastje op de kade. Op het kastje staat in kapitalen geschilderd: ‘NIET OPENEN – VERGIF!’. Het uitroepteken is nog eens extra aangezet. Dit doet denken aan de paradox van Epimenides. Het zou een grap kunnen zijn, maar het zou ook kunnen kloppen. Zekerheid daarover hebben we niet totdat we het kastje openen, maar dan kan het te laat zijn. Als er werkelijk vergif in het kastje zit zou het waarschijnlijk niet zomaar op straat te vinden zijn. Het ligt voor de hand dat de meeste mensen het opschrift niet serieus nemen, maar voorzichtigheidshalve toch geen blik in het kastje zullen werpen. Wie wat naderbij treedt ziet dat er boven de deur nog te net lezen staat: ‘TOILETARTIKELEN KASTJE’. Dat is dan ook weer wat vreemd, waarom zou degene die dat erop geschreven heeft duidelijk hebben willen maken dat dit een kastje is? Let op mensen, dit zijn niet zomaar wat plankjes, het is wel degelijk een kastje. Het zou natuurlijk een onderdeel kunnen vormen van het vergifraadsel. Je raakt toch benieuwd of er iets in het kastje zit of dat daarbinnen mogelijk nog nadere aanwijzingen volgen…