Vreemde verenvondst

Vogelonderdelen in park

Dit merkwaardige stilleven in het stadspark leverde hoofdbrekens op. Hoeveel CSI je ook op dit tafereel loslaat, het blijft een incompleet verhaal.

Sta je hier op de plaats delict van een vogelmoord? Bij welke vogel hoorden deze veren? Aangenomen mag worden dat er geen krankzinnige poelier aan het werk is geweest die aan een specifieke vraag van een klant wilde voldoen, of een stroper (hoewel?). Een roofvogel dan of een roofdier? Vossen lopen hier niet rond voorzover bekend. Voor een kat lijkt dit wat te hoog gegrepen. De dader is bovendien heel trefzeker en netjes te werk gegaan. Er liggen geen losse veren, er zijn geen bloedsporen. Slechts die ene vleugel en de staartveren, dat is alles. Het lijkt er verdacht veel op dat de daadwerkelijke moord elders heeft plaatsgevonden en de veren hier door de dader zijn achtergelaten. Maar waarom? De vogel is gevlogen.

Update: het lijkt erop dat de veren hoorden bij een van de op raadselachtige wijze verdwenen ganzen uit de vijver van het park. Mensenwerk ligt toch het meest voor de hand.