Verticaal nestelen

Verticaal nestelen

Er zijn steeds meer kauwen in de stad en die zoeken in het voorjaar allemaal naar een plekje tussen de huizen om te nestelen.

Nu hebben kauwen met eksters gemeen dat ze snel een eenvoudig nest van takken bouwen. Daarbij wordt geen beschut plekje over het hoofd gezien. Is er ergens tussen twee huizen nog wat ruimte dan wordt die benut, ook als dat tot allerlei dwaze capriolen leidt. Zo passen de takken, die overdwars in de bek worden aangevlogen, vaak niet in de opening. Omdat er geen andere manier is dan om de opening in te vliegen, vallen de takken regelmatig op de grond (die worden overigens snel weer opgeruimd, geen materiaalverlies!). Het gekke is dat ze een verticale schacht, zoals op de foto, rustig helemaal vullen met takken tot kennelijk de hoogte is bereikt die ze in gedachten hadden als nestruimte. Zacht materiaal komt er in eerste instantie niet aan te pas. Om het nest af te maken waren de twee dwergpalmen voor de deur van de viswinkel een geliefd object, omdat aan de voet daarvan harig materiaal kon worden gewonnen.

Harig materiaal aan de stam dwergpalm
Harig materiaal