Kruisspinblokkade

Kruisspin ontregelt doorgang

De achterdeur van het redactiekantoor werd enige tijd geblokkeerd door een aldaar verblijvende kruisspin. De deur openen zonder het web te vernietigen was onmogelijk.

De uitgang werd daarom tijdelijk buiten gebruik gesteld. Dat bood bovendien een uitgelezen kans om van zeer nabij de spinactiviteiten te bestuderen. Soms probeerde de redactie gevangen vliegjes aan de spin aan te bieden door deze in het web te gooien, maar deze geschenken werden genegeerd. Kennelijk moeten prooien zelf besluiten het web in te vliegen. Nog niet eerder werd precies op deze plek een spin gesignaleerd, het bleek geen toplocatie: de spin besloot na enkele dagen de biezen te pakken en verdween met web en al (zou de spin die zelf hebben opgeruimd, om het niet achter te laten voor concurrenten?).

Ieder jaar bezetten spinnen vanaf het voorjaar massaal alle mogelijke buitenruimtes, met name het dak. Vorig jaar werd een dakraam omgebouwd tot kraamkamer. Toen het werd geopend vielen honderden mini-spinnetjes naar binnen die alle kanten op vluchtten.