Voorrang voor kogels

Verkeersbord met kogelgaten

Het blijft toch enigszins schokkend, niet zozeer de voorrangssituatie op deze plattelandsweg, maar het feit dat zich twee kogelgaten midden in het bord bevinden.

Gelukkig zijn de fietser en de automobilist, die geheel toevallig allebei over een rood vervoermiddel beschikken, ongedeerd gebleven. Het moet alweer even geleden zijn dat dit is gebeurd. Door de impact van de twee kogels (van een behoorlijk kaliber) is de spanning van de folielaag waarmee het bord is bedekt gebroken. Daardoor zijn allerlei breuklijnen ontstaan die zich in de loop van de tijd met vuil hebben gevuld.

Kennelijk is zo’n bord een geschikte schietschijf. De gaten leiden wel wat af, wat vertelt dat bord ons eigenlijk? Dat dit een gelijkwaardige kruising is en dat fietsers van rechts voorang hebben op auto’s, ware het niet dat het op een T-splitsing staat. Maar om dan meteen je geweer te gaan halen…