Paalkeuring repercussieloos

Lichtmast-afgekeurd

Op bepaalde lichtmasten in de stad prijkt een blauwe sticker uit 2017, ten teken dat de paal is goedgekeurd.

Het betreft echter maar een deel van het woud aan masten dat de stad telt. Het lijkt in eerste instantie dat een overijverige ambtenaar een project heeft opgestart dat op een zeker moment is gestrand.

Dan wordt echter, voor het eerst, een lantaarnpaal met een rode sticker aangetroffen: afgekeurd! Toch staat de paal er na vijf jaar nog, dus kennelijk heeft het negatieve oordeel van ‘Rei-Lux’ (Koning Licht) niet direct gevolgen.

Lichtmast-goedgekeurd
Voorbeeld van een goedgekeurde lichtmast

Het is de firma Normec Rei-Lux die in opdracht van overheden dergelijke keuringen uitvoert. Het uitbesteden van het controleren van het straatmeubilair zou tot een besparing leiden, aldus het bedrijf.

“Hoe weet u of uw masten, verkeersregelinstallaties, muurankers en andere objecten nog steeds veilig zijn? Is de stabiliteit van de objecten voldoende gewaarborgd? Voor het antwoord op deze vragen schakelt u Normec Rei-Lux in.”

Het lijkt De Balk verstandig om de fiets niet vast te maken aan de afgekeurde paal.