De perfecte score

Cribbage board Mister 29

Gekocht vanwege de vormgeving, dit zogeheten cribbage board, in een enigszins fancy uitvoering (Official Mister “29”).

Cribbage is een kaartspel dat naar het schijnt veel in Engelse pubs gespeeld wordt, hoewel De Balk daar nooit iets van heeft gemerkt (voltrekt zich waarschijnlijk in verborgen hoekjes).

Doel is om als eerste 121 of meer punten te scoren, wat met pennetjes in de gaatjes op het bord wordt bijgehouden. In deze versie kunnen drie spelers meedoen (bij een standaard uitvoering is dat twee, of twee paren van twee). Dat roept de vraag op waarom de nadruk van dit ontwerp ligt op 29. Dat is een combinatie van alle 5’en in het spel en een boer, wat de maximale of perfecte ‘hand’ van 29 punten oplevert. Dat zoiets voorkomt in een spel is echter zeer uitzonderlijk, de kans daarop is slechts 1 op 216.580, zo is ooit uitgerekend.