Kaapstander sluit sluisdeur

Kaapstaanderkop

De Sassluis heeft een dubbele set nieuwe binnendeuren gekregen, die in 1928 moesten wijken voor een sluiting met schotbalken, welke onder een afdakje op de kant liggen.

Nieuwe kaapstander en binnendeur
Nieuwe kaapstander en binnendeuren

Daarmee is de originele situatie weer grotendeels in ere hersteld, uit de tijd dat de sluis nog als zodanig functioneerde. Die deuren worden bediend met kaapstanders, tegenwoordig mechanisch, maar de mogelijkheid van een eventuele handbediening in de kop is nog aanwezig. Die kop heeft iets weg van een raam in een huisje, niet? Overigens staan de sluisdeuren altijd open, alleen bij (zware) storm worden ze zonodig gesloten.

In de achtergrond is het huisje van de Rijks Getijmeter te zien uit 1880, want dit was vroeger een zeesluis. Het getij kon in de kelder worden gemeten (er staat nu een peilschaal in het water, meestal is het hier zo’n 10 cm onder NAP). Op de kop van de sluis stonden ooit twee mooie torentjes, zoals op een foto uit 1909 is te zien.

De Sassluis in 1909

Nu de binnendeuren weer terug zijn pleit De Balk ervoor de torentjes ook weer in ere te herstellen. In het jargon van het hoogheemraadschap heet een sluis trouwens een kunstwerk. Deze sluis is een van de 7 kunstwerken die worden verbeterd omdat er onvoldoende zekerheid was dat de sluizen het water bij een zware storm nog konden keren.

Een sassluis is een schutsluis. Eigenlijk is de naam dubbelop, want sas is een ander woord voor sluis. Er zijn plaatsen met sas in de naam, zoals Sas van Gent. Het is niet bekend of de inwoners daarmee in hun sas zijn. Het zou kunnen dat deze uitdrukking van sluis komt, maar een connectie met het Bargoense woord voor suiker klinkt logischer.