Vogelnestwiek

Vogelnestwiek

Op de meest oostelijke landtong van het Zuiderzeemuseum is een kunstwerk geplaatst van Elmo Vermijs, door de kunstenaar een observatorium genoemd.

Het bestaat uit een stuk wiek van een afgedankte windmolen en heet Hollandse Luchten. Toen De Balk het werk eens nader ging observeren bleek er een verlaten vogelnestje in te liggen. Een te onbarmhartige locatie, deze winderige uithoek. Het is een ongelukkige combinatie, vogels en windmolens.

Het kunstwerk plaatst vraagtekens bij de duurzaamheid van windmolens (die niet of nauwelijks hergebruikt worden) en het effect ervan op de Nederlandse vergezichten met wolkenluchten.

Overigens is het kunstwerk net als de windmolen waar het ooit deel van uitmaakte ook een vorm van horizonvervuiling. De vraag is wat een grotere aanslag op het landschap is: de dozen van het datacentrum of de wieken van een windmolen. Zonder het een is het ander misschien ook niet nodig.

Molenwiekkunst
Molenwiekkunst