Baken aan lager wal

Bord op de wal

Een ruitvormig metalen bord op een paal ligt op de stenen wal, vlakbij de jachthaven. De paal is afgebroken, het bord wordt kennelijk door niemand gemist.

Wat is dit, een baken of een verkeersbord voor de scheepvaart? Wat betekent het? Appeltje eitje, zou je zeggen, zo opgezocht op het internet. Maar nee, het antwoord is niet zo een twee drie te vinden.

Het enige bord in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) dat enige gelijkenis vertoont is een blauw bord met een witte ruit, E.5.12: Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren). Bij zoekpogingen wordt een foto aangetroffen waarbij een gelijkend oud wit bord op een paal een ‘haventeken’ wordt genoemd. Het bord op de foto lijkt echter nooit een kleur te hebben gehad en aan het hout van de paal te zien is het ook niet erg oud. Mensen van de Havendienst ter plaatse werden geraadpleegd, maar die konden het niet thuisbrengen.

Kaap op 't Oerd (Ameland)
’t Oerd (Ameland)

Er is nog een andere mogelijkheid, dat het om een zogeheten dagmerk gaat, een hulpmiddel bij de navigatie overdag. Dit zijn bakens op het land, meestal dienen als herkenningstekens wat hogere constructies zoals torens of houten bouwwerken. Ze kunnen uiteenlopende verschijningsvormen hebben, meestal neutraal van kleur met in de top soms een gestreepte driehoek, achthoek of… ruit.

Afgebroken paal in buis
Afbreekpaal bakenbuis

De plek waar de paal is afgebroken is vrij eenvoudig terug te vinden. Die stond in een buis, pal aan de waterkant. Dat pleit dan weer tegen een dagmerk, want die zou je verwachten op de hoogste plek, op het eind van de nabijgelegen dijk.

Voor de kust heeft de visser van het schip EH17 (de ‘Twee Gebroeders’) hier zijn netten in het water staan. Zou het teken misschien deze locatie hebben gemarkeerd? Een soort privébaken? De EH17 vaart echter niet meer, deze Lemster schouw ligt in het haventje van het Zuiderzeemuseum.