De Balk 9: de verbannen berichten

De Balk 9

Gezocht naar de op mysterieuze wijze plotseling verdwenen berichten op deze website over bijvoorbeeld afwrijfletters, fietskettingtaal, pollepelproblemen, post en pannenlappen? Ze werden op papier gezet, in nummer 9!

Het voorjaar van 2021 was nog niet eens officieel begonnen of daar verscheen warempel alweer een nieuw nummer van De Balk! In dit nummer (een deel van) de berichten die in januari 2021 van de website werden verbannen om terug te keren in gedrukte vorm. Met liefde opnieuw geredigeerd en vormgegeven. Geen hoofdartikelen in dit bijzondere nummer, wel maar liefst 40 losse items. Verscheen maart 2021, herdrukt in april 2021.

Beide drukken zijn uitverkocht en worden niet meer herdrukt, daarom is besloten geselecteerde berichten te herplaatsen.

Artikelen in dit nummer:

Waardeloze waarborg

Het is niet waarschijnlijk dat Lever’s Zeep Maatschappij N.V. (het latere Unilever) de vermelde waarborg op deze verpakking ooit heeft…

Lees verder