Over De Balk

De Balk is een onregelmatig verschijnende publicatie over niet voor de hand liggende onderwerpen.

Andere publicaties zijn beslommerd met een redactioneel beleid. De Balk heeft niet zo’n probleem en is daarom met een resultaat gekomen dat nogal moeilijk te definiëren is.

Begin- en eindredacteur van De Balk is Ron Boonstra, die ook verantwoordelijk was voor krantjes uit de 20e eeuw als Basta, Stapel, Bliksemberichten en The Express. Een bericht aan De Balk sturen kan via e-mail.

Een korte geschiedenis

Van oorsprong is De Balk een gefotokopieerd krantje dat in januari 1976 voor het eerst onder een handvol abo’s werd verspreid.

Voor de koppen werd gebruik gemaakt van afwrijfletters, de tekst werd getypt op een met vliegertouw gerepareerde draagbare typemachine. Handelsmerk van het krantje waren de vele taal- en typfouten, in de voor de buitenwereld doorgaans onbegrijpelijke teksten.

De Balk uit 1976-1977
De Balk nummers van 1976-1977

Na een paar nummers was het alweer afgelopen met De Balk, om 40 jaar later, op 6 januari 2016 op het web opnieuw tot leven te worden gewekt. In 2020 verscheen na 44 jaar weer een editie op papier. Er werden tot maart 2022 zes nummers uitgebracht.